Oferta dla osób z niepełnosprawnością

Księgozbiór

W Bibliotece Kraków gromadzimy księgozbiór, którego zakres treściowy przydatny jest osobom z niepełnosprawnością oraz członkom ich rodzin. Gromadzimy materiały, które pobudzają i wspierają zainteresowania, rekompensują fizyczne i psychiczne ograniczenia, odpowiadają różnym poziomom kompetencji czytelniczych.

W Bibliotece Kraków gromadzimy i udostępniamy osobom niewidomym, niedowidzącym oraz seniorom zbiory na CD, DVD, MP3 oraz w formacie DAISY.

Pomoce optyczne

W wielu placówkach dostępne są pomoce optyczne w postaci lup i linijek (filie: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56).

W Filii nr 56 znajduje się specjalne stanowisko komputerowe z dużym monitorem,  programem udźwiękowiającym HAL oraz skanerem z programem OCR przeznaczonym dla osób z dysfunkcją wzroku.

Czytaki

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”, osoby niewidome lub słabowidzące, mogą wypożyczać audiobooki zapisane w formacie DAISY, obsługiwanym przez odtwarzacz Czytak.

Najwybitniejsze dzieła literatury pięknej polskiej i zagranicznej, książki popularnonaukowe oraz inne, niedostępne wcześniej w wersji dźwiękowej pozycje wraz z odtwarzaczami, dostępne są w Bibliotece Głównej, Filii 6, Filii 21, Filii 35, Filii 45 oraz Filii 56.

Osoby posiadające własne urządzenie, mogą przynieść kartę pamięci Czytaka, na którą zostaną nagrane wybrane pozycje.


„Książka do domu”

Biblioteka Kraków oferuje osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym lub starszym bezpłatną usługę „Książka do domu”.  Książki dostarczane są  przez bibliotekarza z filii bibliotecznej znajdującej się najbliżej miejsca zamieszkania czytelnika.

Działalność kulturalna

Przez cały rok prowadzimy działania spełniające funkcję integracyjną. Organizujemy spotkania integracyjne dla osób z niepełnosprawnością, głośne czytania literatury, warsztaty plastyczne i muzyczne, przeglądy nowości książki mówionej, warsztaty z elementami biblioterapii, lekcje biblioteczne, warsztaty komputerowe, zajęcia dotyczące bezpieczeństwa. Organizujemy również wystawy, prezentujące twórczość osób z niepełnosprawnością i twórców nieprofesjonalnych.

W Bibliotece Kraków realizujemy również projekty skierowane do osób z niepełnosprawnością. Obecnie realizowany jest projekt „Festiwal Magia czytania z Fundacją PZU”.