Ogłoszenie zamiaru zmiany siedzib dwóch filii Biblioteki Kraków

Rada Miasta Krakowa ogłasza zamiar przeniesienia siedzib Filii nr 32 oraz Filii nr 42:

  1. Filii nr 32 z siedziby przy ul. Żywieckiej 32 zostanie przeniesiona do nowej siedziby przy ul. Przyzby 10
  2. Filii nr 42 z siedziby przy ul. Telimeny 9 zostanie przeniesiona do nowej siedziby przy ul. Agatowej 33
  • Uchwała nr XXIII/475/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany siedzib dwóch filii Biblioteki Kraków oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Biblioteki Kraków – czytaj więcej
  • Ustawa intencyjna – uzasadnienie – czytaj więcej