Ogłoszenie zamiaru zmiany siedziby filii Biblioteki Kraków | aktualizacja

Rada Miasta Krakowa ogłasza zamiar przeniesienia siedzib Filii nr 31 oraz Filii nr 42:

  1. Filii nr 31 z siedziby przy ul. Zachodniej 7/3a do nowej siedziby przy ul. Przyzby 10. Przy ul. Zachodniej będzie działała biblioteka dla młodzieży.
  2. Filii nr 42 z siedziby przy ul. Telimeny 9 zostanie przeniesiona do nowej siedziby przy ul. Agatowej 33. Przy ul. Telimeny zostanie punkt biblioteczny.