Ukazał się pierwszy tom „Rocznika Biblioteki Kraków”, publikacji naukowej wydanej przez naszą Bibliotekę.

„Rocznika Biblioteki Kraków” poświęcony został w dużej mierze bibliotekom krakowskim i ich unikatowym zbiorom: Bibliotece Książąt Czartoryskich, kolekcji muzycznej Biblioteki Jagiellońskiej, bibliotece kapitulnej na Wawelu, księgozbiorom o.o. kamedułów na Bielanach  i opactwa sióstr benedyktynek w Staniątkach.

W ponad 400-stronicowej publikacji są również teksty o powstałej w 2017 roku Bibliotece Kraków. Wśród autorów wybitni uczeni, tom otwiera artykuł prof. Bogusława Krasnowolskiego o zabytkowym budynku przy ul. Krakowskiej – dawnym Zajeździe Kazimierskiem, który w nieodległej przyszłości będzie główną siedzibą Biblioteki Kraków.

Spotkanie promocyjne z udziałem autorów miało miejsce 21 marca w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”. W spotkaniu wzięli udział: prof. Zdzisław Pietrzyk – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, ks. prof. Jacek Urban – dyrektor Muzeum Katedralnego na Wawelu, dr Paweł Wierzbicki – kierownik Biblioteki Książąt Czartoryskich,  oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie. Prowadzenie: dr Stanisław Dziedzic – red. naczelny „Rocznika Biblioteki Kraków”