Zaproszenie do udziału w konkursie na podnajem lokalu gastronomicznego w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”

Biblioteka Kraków zaprasza zainteresowanych do udziału w konkursie, którego  przedmiotem jest podnajem na czas oznaczony lokalu użytkowego, stanowiącego część Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką”, znajdującego się na I piętrze budynku przy ul. Szczepańskiej 1 w Krakowie.

Szczegóły dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki Kraków.