Poeci w ekslibrisie

Poezja była i jest honorowana przez wielu grafików. Twórcy ekslibrisu swoim artystycznym dziełem podkreślają rangę i jej znaczenie. Okolicznościowa wystawa ekslibrisu organizowana specjalnie na Noc Poezji 2019 została poświęcona poetom i poezji. Prezentowane są ekslibrisy Małgorzaty Wyki, Zbigniewa Osenkowskiego, Rafała Werszlera, Heleny Sawickiej, Wiesława Osewskiego, Krzysztofa Kmiecia, Leszka Frey-Witkowskiego, Pawła Drozda, Jana Dubaja, Rajmunda Aszkowskiego i innych  artystów, w tym także twórców zagranicznych jak Torill E. Larsen i Mauricio Schvarzman. Na wystawie znajduje się m.in. ekslibris Leszka Aleksandra Moczulskiego, Czesława Miłosza, a także ekslibrisy dedykowane Juliuszowi Słowackiemu, Adamowi Mickiewiczowi, Mikołajowi Rejowi, Janowi Kochanowskiemu, Marii Konopnickiej, Konstantemu I. Gałczyńskiemu, Wisławie Szymborskiej, Julianowi Tuwimowi, i wielu innym. Ze względu na związki poezji z teatrem i piosenką, pokazane są też ekslibrisy  poświęcone piosenkarzom i aktorom.

Wystawa przygotowana we współpracy z Jackiem Owczarkiem.

 

➡ Katalog wystawy