„Polonica w ekslibrisach”

Torill Elizabeth Larsen urodziła się w 1946 r. w Bergen w Norwegii. Studiowała na Akademii Sztuki w Bergen oraz historię sztuki na Uniwersytecie w Oslo. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych ekslibrisu i małej grafiki, również w Polsce, m.in. w Katowicach, Gliwicach, Wrocławiu, Malborku. Po przyjeździe do Polski w 2008 r. zainteresowała się bliżej historią i zabytkami kultury materialnej naszego kraju. Swoje ekslibrisy dedykuje wielu bibliotekom w Polsce, twórcom ekslibrisu, chętnie nawiązuje do wybitnych postaci z dziejów Polski. Polonica tworzy od 2003 r., a jednym z jej ulubionych motywów są cracoviana, które również prezentujemy na wystawie. Jej ekslibrisy, artystyczne dzieła sztuki zdobniczej, są często związane z książką i jej właścicielem. Wyróżnia to jej prace i poprzez nadanie im wartości użytkowych, stanowi o powrocie ekslibrisu do jego korzeni. Larsen stosuje linoryt i technikę własną.

Ekspozycję, będącą częścią GALERII EKSLIBRISU, można oglądać od 10 września do 18 listopada w Filii 35 ul. Chałubińskiego 47 (Swoszowice).

Wystawa organizowana we współpracy z Jackiem Owczarkiem.

 

Ekslibrisy Torill Elizabeth Larsen