Już 6 kwietnia o 18:00 w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” odbędzie się premiera V tomu „Rocznika Biblioteki Kraków” za rok 2021. To wyjątkowe wydanie – pokazuje działalność biblioteki w czasach pandemii, a także zawiera rozdział wspominający dyrektora i założyciela Biblioteki Kraków – Stanisława Dziedzica, zmarłego w kwietniu ubiegłego roku. Czasopismo będzie w całości dostępne online.

 „Rocznik Biblioteki Kraków” jest czasopismem naukowym założonym w 2017 r. Od stycznia 2022 roku znalazł się w wykazie punktowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki czasopism naukowych. Doceniono wysoki poziom merytoryczny i znaczenie wydawnictwa. Wydania „Rocznika” są w całości dostępne online na stronie – http://www.rocznik.biblioteka.krakow.pl/

Co zawiera „Rocznik Biblioteki Kraków” za rok 2021?

Dział I – literaccy patroni 2021 (Cyprian K. Norwid, Stanisław Lem, Tadeusz Różewicz i Krzysztof K. Baczyński),
Dział III – prezentuje działalność i funkcjonowanie wybranych polskich bibliotek publicznych w dobie pandemii,
Dział IV – Miscellanea
Jest też część wyjątkowa – Dział II. Został w całości poświęcony dyrektorowi i założycielowi Biblioteki Kraków – dr Stanisławowi Dziedzicowi – który zmarł 8 kwietnia ubiegłego roku. Rozdział obejmuje mowy pogrzebowe, wspomnienia, a także wiersze dedykowane Jego pamięci. Dziedzic był także przez 4 lata redaktorem naczelnym, a także przewodniczącym Rady Naukowej.

W trakcie spotkania 6 kwietnia odbędzie się pokaz filmu „Niepospolity Stanisław Dziedzic” (Biblioteka Kraków, TVP Kraków, 2022). Spotkanie poprowadzi: Janusz M. Paluch, redaktor naczelny „Rocznika Biblioteki Kraków”.