Realizowane projekty

Czytaj więcej o Paradzie moli i motyli książkowych 26 września godzina 11:00 ulica Powroźnicza 2
Otwarta książka, na jednej ze stron chlopiec i dziewczyna
Zdjęcie książek i laptopa
Zdjęcie książek

Projekty zakończone

Kreatywny bibliotekarz logo
Projekt literatura kluczem do wrót wyobraźni