Promocja książki Bogusława Krasnowolskiego

Wieczór autorski Bogusława Krasnowolskiego i promocja książki „Zajazd Kazimierski”. Spotkanie poprowadził dr Stanisław Dziedzic.


Dr hab. Bogusław Krasnowolski – autor wielu prac naukowych z historii sztuki i urbanistyki oraz ochrony zabytków, wykładowca akademicki, wiceprzewodniczący SKOZK-U.

Książka „Zajazd Kazimierski”, to historia jednego z ważniejszych zabytków świeckich krakowskiego Kazimierza, zajazdu przy ulicy Węgłowej, w której po remoncie powstanie główna siedziba Biblioteki Kraków.

 


16 stycznia 2020