To już IV tom „Rocznika Biblioteki Kraków” – zbioru tekstów naukowych i popularyzatorskich. W tym roku były poruszone tematy dot. księgarń, antykwariatów, bibliotek, a także wybitnych postaci urodzonych w 1920 roku.

29 września odbyło się spotkanie Rady Naukowej „Rocznika Biblioteki Kraków”, podczas którego dyrektorka Agnieszka Staniszewska-Mól powołała nowych członków: prof. Grzegorza Niecia z Uniwersytetu Pedagogicznego, prof. Remigiusza Sapę, dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej oraz dr Agnieszkę Fludę-Krokos – dyrektorkę Biblioteki Naukowej PAN i PAU. Obradowano nad zawartością przygotowywanego obecnie V tomu czasopisma. Planowany jest w nim dział poświęcony ś.p. dyrektorowi Stanisławowi Dziedzicowi, pisarzom – patronom roku 2021 (K.K. Baczyńskiemu, St. Lemowi, C.K. Norwidowi, T. Różewiczowi) oraz kondycji i przedsięwzięciom bibliotek w czasie pandemii.

Po obradach, w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” odbyła się promocja IV tomu „Rocznika Biblioteki Kraków”. Rozmowę o księgarniach i antykwariatach z autorami rocznika: Krystyną Kamińską-Samek, dr Agnieszką Fludą-Krokos, dr Karoliną Grodziską, Januszem Paluchem i Leszkiem J. Sibilą poprowadził prof. Grzegorz Nieć. Na spotkaniu obecni też byli: dr Marta Burghardt, dr Artur Czesak, Jan Polewka i Paweł Stachnik, których artykuły również znalazły się w bieżącym numerze wydawnictwa.