Ruszyła 3. edycja „Konkursu na najpiękniejszego mola lub motyla książkowego”!

22 maja ruszyła 3. edycja „Konkursu na najpiękniejszego mola lub motyla książkowego”. Będzie on trwał do 3 września br. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 4-11 lat wraz z rodzinami, a także do grup dzieci w wieku 4-11 lat z instytucji oświatowych i kulturalnych oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa małopolskiego.

 

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Literacki ogród Biblioteki Kraków”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

By wziąć udział w Konkursie należy:

  • wypełnić i podpisać Kartę Zgłoszenia, wypełnić metryczkę pracy oraz oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do fotografii oraz o przeniesieniu autorskich praw majątkowych;
  • następnie wykonanie dowolną techniką wielkoformatowej postaci mola lub motyla książkowego oraz wykonanie trzech fotografii (max. 300 dpi, 3 MB) figury mola lub motyla książkowego z różnej perspektywy tj. zdjęcie z przodu, boczne, sytuacyjne (prezentujące funkcję mola lub motyla);
  • przesłanie do 3 września 2021 r. na adres Organizatora – konkursy@biblioteka.krakow.pl wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia, wypełnionej metryczki pracy wraz z oświadczeniem oraz trzech fotografii;
  • zaprezentowanie przez uczestnika lub uczestników wykonanej pracy podczas Wielkiej Parady Moli i Motyli Książkowych, zwanej dalej Paradą, która odbędzie się 25 września 2021 r. O godzinie rozpoczęcia wydarzenia Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej tydzień przed datą Parady (niestawienie się na Paradzie wraz z pracą konkursową jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie i z nagrody).

Więcej informacji można znaleźć w REGULAMINIE.

Pliki do pobrania i wydruku: