Salon Literacki. Józef Baran

26 listopada o godz. 18:00 zapraszamy do Salonu Literackiego Biblioteki Kraków na wieczór autorski Józefa Barana pt. „W wieku odlotowym”.

„W wieku odlotowym” to najnowszy tom wierszy Józefa Barana, poety lubianego przez czytelników i cenionego przez krytyków. Józef Baran jest laureatem między innymi Nagrody Fundacji Kościelskich w Genewie i wyróżnienia PEN WEST w Los Angeles.
Na tom „W wieku odlotowym” składają się utwory powstałe w latach 2015-2020. Czytelnik znajdzie w nim zarówno piękne impresje borzęcińskie związane z przyrodą i krajobrazem, jak i przejmujące ekspresje szpitalne o cierpieniu. Są tu też wiersze filozoficzne o starości i śmierci, i wiersze o miłości i umiłowaniu życia. Wiersze o bezsensie i o sensie istnienia. Jak i w poprzednich zbiorach prostota sąsiaduje w nich z wyrafinowaniem i mistrzowską celnością słowa.

Józef  Baran debiutował w 1969 na łamach tygodnika „Życie Literackie”. Jego poezję odkrył Artur Sandauer, który napisał o nim, że trafia „swoją liryką prosto do ludzkich serc”. Od 1975 w dziennikarstwie, m.in. w „Wieściach”, później w „Gazecie Krakowskiej” i „Dzienniku Polskim”. Publikował wiersze najczęściej w „Tygodniku Powszechnym” (od 1974 do 1994), w „Nowym Dzienniku” (wychodzącym w Nowym Jorku) i w „Twórczości”.

Jego wiersze są też publikowane w wielu antologiach krajowych i zagranicznych i stały się również inspiracją dla wielu piosenkarzy i kompozytorów, m.in. dla Starego Dobrego Małżeństwa, grupy Pod Budą, Beaty Paluch, Beaty Rybotyckiej, Jakuba Pawlaka, Julii Zaryckiej, Elżbiety Adamiak, Hanny Banaszak, Krzysztofa Myszkowskiego, Andrzeja Słabiaka, Andrzeja Zaryckiego. Tłumaczone były na 20 języków, m.in. angielski, hebrajski, niemiecki, czeski, rosyjski, hiszpański i szwedzki.

Prowadzenie: prof. Wojciech Ligęza. Wiersze przeczyta: Beata Paluch.

Spotkanie oglądamy i komentujemy 26 LISTOPADA o GODZ: 18:00 na Facebooku Klubu Dziennikarzy pod Gruszką, dzięki temu prowadzący zobaczą pytania i komentarze.