Salon Literacki on-line. Wieczór autorski Piotra Lamprechta „Światło przy granicy”

Piotr Lamprecht jest augustianinem, poetą, nieformalnym duszpasterzem krakowskich środowisk twórczych. Jest autorem tomów poetyckich: Dyspensa (Kraków 2008), Ewangelia gruzu (Kraków 2015), Pudełko (Kraków 2019).

„Lamprecht nie chce się na to zgodzić, ponieważ zrozumiał, że poprzez ścieżki pamięci dojdzie do prawdy dawnych czasów. Jego przodkowie wywodzą się z Kresów, jedni z północnych, drudzy z południowych. Jedni i drudzy zapisani są w annałach swojej epoki, lecz ta epoka dawno minęła, kryjąc w sobie wie­le tajemnic, zagadek i nierozpoznanych znaków. Lamprecht pragnie zrozumieć, kim jest i jak wpłynęła na niego historia, dlatego zmierza ku czemuś, co zbuduje w nim poczucie ładu i bezpieczeństwa, ponieważ wciąż czuje się niepewny, zagu­biony, a nawet zdezorientowany. A chciałby stanąć na twardym gruncie poznania faktów. Już wie, że nie tylko on, ale cała światowa kultura żywi się prawdą, budując na jej fundamencie potężny gmach literatury i sztuki” – Stanisław Srokowski.

Wydarzenie oglądamy 8 października o godz. 18:00 na profilu Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” przy Bibliotece Kraków i tam komentujemy, prowadzący widzą wtedy pytania. Prowadzenie: Michał Piętniewicz.