Salon Literacki on-line. Wieczór autorski Piotra Nykiela

Salon Literacki serdecznie zaprasza 11 grudnia o godz. 18.00 na wieczór autorski Piotra Nykiela. Pisarz opowie o swojej książce „Mahometanie Wernyhory. Turcy na froncie galicyjskim w latach 1916-1917”, a spotkanie poprowadzi dr hab. Krzysztof Mroczkowski.

Piotr Nykiel – „Mahometanie Wernyhory. Turcy na froncie galicyjskim w latach 1916-1917″

Niniejsza monografia jest pierwszą próbą przywrócenia oficerom i żołnierzom XV Korpusu należnego im miejsca w historii zmagań na froncie wschodnio-galicyjskim, podjętą na podstawie badań archiwalnych przeprowadzonych w Turcji, Austrii i Polsce oraz szerokiego i reprezentatywnego wyboru wspomnień, prasy i literatury przedmiotu wydanych w językach osmańsko-tureckim, tureckim, niemieckim, rosyjskim i polskim (…). Celem nie było jednak wyłącznie przedstawienie, w możliwie jak najbardziej wyczerpującym stopniu, galicyjskiego szlaku bojowego XV Korpusu, lecz także nakreślenie okoliczności skierowania go na ten front i stosunków panujących między osmańską a sojuszniczą kadrą dowódczą i oficerską oraz pomiędzy zwykłymi żołnierzami.

Fragment wprowadzenia

 

Piotr Nykiel podjął się opracowania bardzo słabo znanego i niedostatecznie przebadanego problemu, jakim była obecność tureckiego XV Korpusu na froncie wschodnim (głównie w Galicji) podczas pierwszej wojny światowej. (…) Nykiel wnikliwie zrekonstruował transporty wojsk tureckich do Galicji, wskazując na najrozmaitsze problemy logistyczne, pomijane często w oficjalnych raportach. Opis przebiegu walk XV Korpusu w Galicji jest bardzo dokładny, szczególnie interesująco przedstawiony został jego udział w odparciu ofensywy Kiereńskiego w 1917 r. Wydarzenie to jest mało znane, a obfitowało w dramatyczne epizody, omówione dogłębnie przez autora.

Z recenzji prof. dr hab. Michała Baczkowskiego

 

Piotr Nykiel – turkolog, historyk, b. dyplomata RP w Turcji; adiunkt w Katedrze Turkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; ekspert Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości dla tłumaczy przysięgłych z jęz. tureckiego w latach 2005–2017; stały współpracownik magazynów „Türkiyat Mecmuası”, „Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları / Recent Period Turkish Studies”; autor monografii Wyprawa do Złotego Rogu. Działania wojenne w Dardanelach i na Morzu Egejskim (sierpień 1914 – marzec 1915), przekładu i opracowania naukowego wspomnień M.Ş. Yazmana Gdzież jest ta Galicja, panie dowódco? Mehmecik w Europie. Turcy na froncie galicyjskim 1916–1917 oraz kilkudziesięciu rozdziałów w monografiach zbiorowych i artykułów w czasopismach. W 2011 r. był kierownikiem naukowym I Polskiej Ekspedycji Nurkowej do Dardaneli. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół historii schyłkowego okresu Imperium Osmańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wojen bałkańskich (1912–1913) oraz pierwszej wojny światowej.

 

Wydarzenie odbędzie się na Facebooku Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką”.