Spotkanie z książkami Mariana Czuchnowskiego

Biblioteka Kraków zaprasza 14 listopada do Salonu Literackiego na wieczór z książkami Mariana Czuchnowskiego. Spotkanie poprowadzi prof. Wojciech Ligęza.

Marian Czuchnowski – poeta, prozaik, publicysta. Jeden z najbardziej intrygujących pisarzy polskich XX wieku. Jako poeta debiutował tomem Poranek goryczy w 1930 roku. Za sprawą kolejnych zbiorów wierszy – Kobiety i konie (1931), Reporter róż (1932), Tak (1933) – zyskał miano „Robespierre’a nowej poezji”. Wiersze, utwory prozatorskie i teksty krytyczne drukował m. in. w paryskiej „Kulturze”, londyńskich „Wiadomościach”, „Kontynentach” i „Oficynie Poetów”. Na emigracji ogłosił w sumie 18 książek. Żadna z nich nie doczekała się wcześniej wydania krajowego. Spora część jego dorobku pozostaje rozproszona w czasopismach emigracyjnych.

 


14 listopada 2019