Premiera książki „Wiersze (trochę) przebrane” Zofii Zarębianki w Salonie Literackim Biblioteki Kraków.

Rozmowę z Poetką poprowadzi dr hab. Marek Karwala – autor słowa wstępnego do tomiku i współautor wyboru wierszy.

Zofia Zarębianka – poetka, eseistka, krytyk literacki, profesor zwyczajny w Katedrze Historii Literatury Polskiej XX wieku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek PEN Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Etycznego, Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddział w Krakowie. Stały współpracownik dwumiesięcznika literackiego „Topos”, autorka kilkunastu książek, w tym ośmiu tomów poetyckich.

 

10 października 2019