Spis powszechny? Obowiązkowy!

Od 1 kwietnia do 30 września br. odbywa się obowiązkowy spis powszechny.

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy.

Podstawową, obowiązkową metodą udziału w NSP 2021 jest samospis internetowy, który polega na samodzielnym wypełnieniu formularza spisowego, dostępnego na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu mogą spisać się w każdym urzędzie statystycznym lub urzędzie miasta i gminy, gdzie będą przygotowane miejsca spisowe albo przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu: 22 279 99 99. Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie będą kontaktować się telefonicznie rachmistrzowie spisowi.