Staniąteckie muzykalia w zbiorach Biblioteki Kraków

Biblioteka Kraków w kwietniu udostępni zdigitalizowane muzykalia z najstarszego polskiego klasztoru benedyktynek w Staniątkach koło Niepołomic, funkcjonującego od ponad ośmiu wieków, który stanowi bezcenny skarbiec narodowego dziedzictwa artystycznego oraz intelektualnego. Zgromadzono w nim m.in. unikatowy księgozbiór i bogaty zasób dokumentów pergaminowych, rękopisów liturgicznych, starodruków i muzykaliów.

Zestaw muzykaliów w wersji cyfrowej, który będzie dostępny w Informatorium Biblioteki Głównej przy ul. Powroźniczej 2, stanowi zaledwie fragment większej całości. Biblioteka Kraków zamierza kontynuować digitalizację i opracowanie cennego zbioru w Staniątkach, w którego zasobach są tysiące dokumentów zgromadzonych w klasztornej bibliotece i  archiwum.

Siostry z Opactwa Św. Wojciecha w Staniątkach kilka lat temu podjęły starania o rewitalizację zabytkowych obiektów i przygotowały projekt pt. „Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego”. Zakłada on rewaloryzację i adaptację obiektów klasztornych na cele projektowanego ośrodka naukowo-badawczego, muzeum, bibliotekę i czytelnię. Pozwoli on zabezpieczyć i odpowiednio wyeksponować cenne zbiory, naukowcom zaś umożliwi prowadzenie badań i całościowe opracowanie archiwum. Na ten cel benedyktynki otrzymały z Zarządu Województwa Małopolskiego promesę na dofinansowanie, ale muszą też zapewnić wkład własny. Do 31 maja 2018 roku mają czas na zebranie potrzebnych środków.

 

plakat