Stwórz lapbooka z wakacyjnych podróży i wygraj konkurs!

Konkurs rodzinny – dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

UWAGA! Przedłużamy termin trwania konkursu! Prace można składać do 22 września (piątek) w Filiach nr 29 i 30.

Przedmiotem jest wykonanie lapbooka, czyli papierowej planszy lub teczki z podróży wakacyjnych, przedstawiającego ciekawe, nietypowe miejsca, rośliny, zwierzęta czy zjawiska występujące lokalnie.

Lapbook musi być wykonany z papieru w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3.

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzieży wraz z rodzinami.

Szczegółowy Regulamin (wraz z wytycznymi pracy) i Karta zgłoszenia do pobrania w załącznikach.

WAŻNE! Opisaną kodem pracę konkursową wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia należy złożyć w zaklejonej kopercie w Filii nr 30 (Dziewiarzy 7) lub Filii nr 29 (ul. Praska 52), w godzinach otwarcia.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 29 września w Filii nr 30. Tam też zostaną zaprezentowane prace konkursowe w formie wystawy.

 

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Kto czyta nie błądzi!” dofinansowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, edycja 2022.

Plakat promujący konkurs na lapbooka (informacje jak w treści artykułu powyżej)