Biblioteka Kraków i firma Lexeme w obliczu wielkiego nieszczęścia, jakim jest wojna, stworzyli miejsce bezpieczne, przyjazne i spokojne dla najmłodszych z Ukrainy. Szczęśliwy zakątek powstał w Filii nr 8 (ul. Brodowicza 1). Jest on przestrzenią czytania, zabawy i rozwoju. Tu dzieci wraz z opiekunami mogą spędzić czas, rozwijać uzdolnienia, wziąć udział w kreatywnych spotkaniach i warsztatach ułatwiających adaptację w Krakowie.

Dzieciństwo nie zatrzymało się wraz z wybuchem wojny – uczyńmy je wspólnie szczęśliwszym! Aktualnie prowadzona jest zbiórka literatury dziecięcej w języku ukraińskim oraz materiałów plastycznych do zajęć. Książki i materiały można przynosić do Filii nr 8 (ul. Brodowicza 1) oraz Filii nr 3 (pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3). O szczegółach organizacji Szczęśliwego Zakątka będziemy informować na bieżąco. Zapraszamy do współtworzenia tego miejsca.
tel. 517 377 207
mail: ukraina@biblioteka.krakow.pl

—-

Бібліотека Краків і Lexeme перед лицем великої біди, якою є війна, хочуть створити безпечне місце, приязне і спокійне для дітей з України. Щасливий куточок буде створений в Філії 8 (вул. Brodowicza, 1). Він буде простором для читання, гри і розвитку. Діти разом з батьками зможуть провести тут час, розвивати свої здібності, взяти участь в креативних зустрічах і майстеркласах, які допоможуть їм адаптуватися у Кракові.

Дитинство не зупинилося з початком війни – зробімо його щасливішим разом! Ми розпочали збірку дитячої літератури українською мовою, а також художніх матеріалів для майстеркласів. Книжки і канцтовари можна приносити до Філії 8 (вул. Brodowicza, 1), а також до Філії 3 (площа Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 3). Ми постійно будемо вас інформувати про деталі організації Щасливого куточка. Запрошуємо вас творити це місце разом з нами.

тел. 517 377 207
ukraina@biblioteka.krakow.pl

—-

The Krakow Library and the Lexeme company, in the face of the great misfortune of war, created a safe, friendly and peaceful place for the youngest from Ukraine. The happy Corner was created in Branch No. 8 (ul. Brodowicza 1). It is a space for reading, playing and developing. Here, children and their guardians can spend time, develop their talents, take part in creative meetings and workshops facilitating adaptation in Krakow.

Childhood did not stop with the outbreak of war – let’s make children happier together! Currently, a collection of children’s literature in Ukrainian and art materials for classes are being put together. Books and materials can be brought to Branch No. 8 (ul. Brodowicza 1) and Branch No. 3 (Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3). We will keep you updated on the details of the organization of the Happy Corner. We invite you to contribute to this place. tel. 517 377 207 mail: ukraina@biblioteka.krakow.pl

Warsztaty plastyczne

Szczęśliwy Ogród Dobrych Słów / Щасливий Сад Добрих Слів | 21.03 o 17:00

Biblioteka Kraków i firma Lexeme zapraszają do Szczęśliwego zakątka Filii nr 8 na zajęcia literacko-plastyczne adresowane do dzieci pochodzących z Ukrainy oraz do ich rodziców. Prowadząca spotkanie – Dorota Bełtkiewicz – opowie bajkę „Ogród Dobrych Słów”, a następnie przeprowadzi warsztaty plastyczne, w czasie których uczestnicy wykonają wiosenne motyle. Zajęcia prowadzone będą w języku polskim i ukraińskim. Zapisy mailowe (ukraina@biblioteka.krakow.pl) lub telefoniczne (517 377 207).

—-

Бібліотека Краків і фірма Lexeme  запрошують до Щасливого куточку Філії 8 на літературно-художні заняття, адресовані до дітей з України, а також їхніх батьків. Ведуча зустрічі – Дорота Белткевіч – розкаже казку „Сад Добрих Слів”, а пізніше проведе художні майстер-класи, під час яких учасники виконають весняних метеликів. Заняття будуть проведені польською і українською мовами. Записатися можна за адресою: ukraina@biblioteka.krakow.pl або телефоном: 517 377 207


Zajęcia w Szczęśliwym Zakątku | 29.04 o 17:00

Biblioteka Kraków zaprasza do „Szczęśliwego zakątka” Filii nr 8, czyli miejsca, w którym dostępne są książki w języku ukraińskim oraz organizowane są zajęcia edukacyjne. Zorganizowane zostaną warsztaty czytelnicze z zabawami językowymi adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uczestnicy, w oparciu o autorskie logopedyczne bajki terapeutyczne dr Doroty Bełtkiewicz – prowadzącej zajęcia, będą doskonalić artykulację i dykcję, rozwijać zasób słownictwa. Na zakończenie każdy uczestnik przygotuje pamiątkową sowią zakładkę. Zapisy mailowe pod adresem: ukraina@biblioteka.krakow.pl.

Бібліотека Краків запрошує до „Щасливого куточка” Філії №8 – до місця, в якому є книжки українською мовою, а також проходять пізнавальні зустрічі. Тут відбудеться майстер-клас з мовною грою, адресований до дітей в дошкільному і молодшому шкільному віці. Учасники, на базі авторських логопедичних терапевтичних казок доктор Дороти Белткевіч – ведучої занять, будуть вдосконалювати вимову і дикцію, розвиваючи словниковий запас. На закінчення кожен учасник приготує на пам’ять совину закладку. Записатися можна за адресою:

ukraina@biblioteka.krakow.pl.