Teatr w ekslibrisie

W 1961 roku ustanowiono 27 marca, czyli dzień inauguracji festiwalu Teatru Narodów w Paryżu, Międzynarodowym Dniem Teatru. Od tego czasu Dzień Teatru jest obchodzony corocznie przez ponad sto narodowych ośrodków na całym świecie. Wpisując się w jego obchody, przedstawiam wystawę ekslibrisu, dzieła graficznego związanego z książką, a więc i ze sztuką teatralną.

Wybrane zostały ekslibrisy przywołujące wybitnych aktorów, reżyserów, ludzi teatru, w tym teatru muzycznego, jak Stanisława Moniuszkę czy Krzysztofa Pendereckiego, poetów i twórców utworów scenicznych – Adama Mickiewicza czy Konstantego I. Gałczyńskiego; a także pokazujące obiekty teatralne, sceny operowe czy baletowe. Ciekawostką są ekslibrisy związane z teatrem lalkowym.

Wystawa oparta jest na twórczości Krzysztofa Kmiecia, ale uzupełniają ją i wzbogacają ekslibrisy Rajmunda Aszkowskiego, Juliusza Szczęsnego Batury–współpracującego z teatrem lalkowym, Franciszka Bunscha, Jana Dubaja, Leszka Freya- -Witkowskiego, Joanny Makuch-Folwarskiej, Zbigniewa Osenkowskiego, Klemensa Raczaka, ks. Ignacego Ryndzionka, Małgorzaty Wyki i in. Dla pokazania miejsca polskiego ekslibrisu w sztuce światowej, wystawa uzupełniona została twórczością zagranicznych artystów takich jak Karoly Andrusko z byłej Jugosławii, Torill E. Larsen z Norwegii, Ovidiu Petca z Rumunii, Mauricio Schvarzman z Argentyny czy Marzija Żaksygarina z Kazachstanu.

Za udostępnienie prac składam podziękowanie Pani Aleksandrze Kmieciowej i Panom Rajmundowi Aszkowskiemu, Janowi Dubajowi, Zbigniewowi Osenkowskiemu, Leszkowi Freyowi-Witkowskiemu.

Wystawa zorganizowana we współpracy z Jackiem Owczarkiem.

 

Wernisaż
Filia nr 3 J.Nowaka-Jeziorańskiego 3
3 marca, godz. 17:00

Wystawę będzie można oglądać w bibliotekach:
Filia nr 3 – od 3 do 31 marca 2020
Filia nr 46 – ul. Limanowskiego 4 – od 2 do 30 kwietnia 2020