Trwa nabór do Konkursu im. Anny Świrszczyńskiej na Książkowy Debiut Poetycki 2021!

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK oraz Biblioteka Kraków (od 2021 roku) zapraszają poetów do udziału w 8. edycji Konkursu im. Anny Świrszczyńskiej na Książkowy Debiut Poetycki 2021. To już ostatnie dni do nadsyłania swoich propozycji!

 

 

Zgłoszenia należy nadesłać w terminie do 30 kwietnia 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, ul. Krzyża 1, 30-028 Kraków z dopiskiem: KONKURS: KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI IM. ANNY ŚWIRSZCZYŃSKIEJ 2021

Przed wysłaniem prac przeczytajcie Regulamin konkursu: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=67220

Prace niezgodne z Regulaminem Konkursu nie będą rozpatrywane.

Ideą konkursu jest promocja debiutów poetyckich, poprzez wsparcie autorów u progu ich kariery zawodowej. Patronką konkursu, począwszy od II edycji (2015), została Anna Świrszczyńska (1909-1984), wybitna polska poetka, autorka m. in. słynnego tomu „Jestem baba” (1972), która dokonała swoistej rewolucji w polskiej poezji, zarówno pod względem języka, jak i treści. Jako córka malarza swobodnie poruszała się „wśród znaków całego kulturalnego dziedzictwa”. O sprawach codziennego życia, pisała tak „jak żadna poetka polska się nie odważyła”. Już jej wczesne wiersze były „stylizowane, intertekstowe, jak się dziś mówi, naśladują, udają parodiują, igrają, czyli stosują sposoby, które stały się modne dopiero przy końcu stulecia”*. Wiersze Anny Świrszczyńskiej przetrwały próbę czasu.

Nagrodą w konkursie jest wydanie wybranego przez jury tomu poetyckiego, spotkanie autorskie oraz promocja książki podczas tegorocznej NOCY POEZJI.

*cyt. za: Cz. Miłosz, „Jakiegoż to gościa mieliśmy”, Kraków, 2012, 46-47, 113