Wojna obronna 1939–1945

Nadchodzi 80. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Wielu z twórców ekslibrisu pokaże w formie artystycznej czyn zbrojny narodu polskiego: wojnę obronną 1939-
1945, bitwy na różnych frontach, dowódców, harcerstwo, Szare Szeregi, sztandary wojskowe i ZHP, działalność AK, oddziały wojskowe, armię polską, Hubalczyków, ordery, orły na sztandarach, krzyże wojenne, pomniki czynu zbrojnego, cmentarze wojenne, ekslibrisy szkół i bibliotek noszących imię bohaterów wojennych. Osobny rozdział będzie stanowił wkład ziemi krakowskiej i kieleckiej w czyn niepodległościowy, marsze szlakiem kadrówki, rocznice Święta Niepodległości. Wielu artystów, nie tylko z kraju, nawiązuje do okoliczności tej wojny, co wynika z osobistego zaangażowania w działalność niepodległościową i potrzebę jej dokumentacji. Wymienić tu można takich autorów ekslibrisu jak m.in. Rajmund Aszkowski, Ireneusz Chmurzyński, Zbigniew Dolatowski, Jan Dubaj, Leszek Frey-Witkowski, Alfred Gauda, Czesław Kelma, Rajmund Lewandowski, Roman Mucha, Zbigniew Osenkowski, Wiesław Osewski, Stanisław Ostoya-Chrostowski, Czesław Rodziewicz, Bohdan Rutkowiak, ks. Ignacy Ryndzionek, Małgorzata Seweryn, Wanda Tomaszewska, Józef Wanag, Rafał Werszler, Czesław Woś, Małgorzata Wyka.

Zaprezentowane będą także ekslibrisy twórców zagranicznych jak Torill E. Larsen, Vincze Laszlo, Mauricio Schvarzman, Siergiej Parfionow, Ovidiu Petca, Wasilij Leonenko i inni.

Prace udostępnili Stanisław Śliwa i Jan Dubaj. Wystawa zorganizowana we współpracy z jackiem Owczarkiem.

➡ Katalog wystawy