Spotkanie autorskie z Melanią Kapelusz | on-line

Biblioteka Kraków w ramach projektu „Czytelniczy budzik – czas na rodzinne czytanie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury organizuje cykl spotkań on-line z autorami książek nominowanymi do Nagrody Żółtej Ciżemki.

Melania Kapelusz jest krakowską autorką literatury dla dzieci i od wielu lat współpracuje z magazynem „Świerszczyk” tworząc przygody tytułowego bohatera. Wśród jej książek znajdziemy m.in.: „Zając zostaje”, „Czarodziejskie słowa”, „Z pamiętnika pewnego Świerszczyka” czy „Kinga… i co z niej wyrośnie?”. W III edycji Nagrody Żółtej Ciżemki, w 2019 roku, otrzymała tytuł finalistki za książkę pt. „Mitologia. Przygody słowiańskich bogów”. Opowieści o stworzeniu świata i ludzi oraz stare podania tłumaczące groźne zjawiska przyrody przedstawiają mało znany świat wierzeń naszych przodków.

Zapraszamy dzieci w wieku 9+.

Zanim wyślesz zgłoszenie zapoznaj się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby spotkań autorskich realizowanych w ramach projektu „Czytelniczy budzik – czas na rodzinne czytanie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury jest Biblioteka Kraków, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • – przeprowadzenia spotkań autorskich, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej „RODO”;
 • – rozliczenia spotkań autorskich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • – prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania, rozpatrywania reklamacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego przetwarzającego dane uczestników zapisujących się na zajęcia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Dane osobowe osób zgłaszających uczestników na spotkania, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – także ich wizerunek, mogą być przekazywane, a następnie publikowane:

 • – w publikacjach elektronicznych, w tym na: stronach internetowych zarządzanych przez Bibliotekę Kraków; profilu Biblioteki na portalu społecznościowym Facebook; portalach: krakowczyta.pl i w.bibliotece.pl;
 • – w wydawnictwach Biblioteki Kraków;
 • – prezentacjach multimedialnych służących, jako materiał edukacyjny i szkoleniowy.

4. Każdorazowo w związku z publikacją danych osobowych na portalu społecznościowym Facebook, następuje transfer danych osobowych do USA i odbiorcą danych osobowych jest spółka Facebook Inc., która przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Unii Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej.

5. Dane osobowe będą przetwarzane:

 • – nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji spotkań autorskich, udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania oraz przez okres, przez który przechowujemy dane zawarte w dokumentacji z przeprowadzonych spotkań autorskich
  w celach archiwalnych;
 • – do czasu wycofania zgody, w tym zgody na rozpowszechnianie wizerunku, jednak przez okres nie dłuższy niż 2 lata;
 • – przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia, obrony lub ustania możliwości powstania roszczeń z tytułu korzystania z Biblioteki z posiadanych praw.
  Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe zostaną usunięte.

6. Uczestnicy zajęć i ich opiekunowie posiadają prawo:

 • – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w zajęciach i możliwe jest przez przesłanie w wiadomości e-mail na adres: metodyczny@biblioteka.krakow.pl lub złożenia rezygnacji przez jej przesłanie na adres wskazany w ust. 1, albo złożenie osobiście w siedzibie Biblioteki Kraków;
 • – do żądania od Biblioteki Kraków dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 • – do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawaw przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

7. Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w spotkaniach autorskich, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w spotkaniach autorskich. Wyrażenie zgody uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku podczas zajęć jest dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w spotkaniach autorskich, a konsekwencją jej nie wyrażenia będzie brak możliwości zamieszczenia wizerunku przez Bibliotekę Kraków na wskazanych wyżej polach eksploatacji.

8. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane osób dokonujących zgłoszenia na spotkania autorskie będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, liczba zgłoszonych uczestników, a także wizerunek uczestników spotkań autorskich.

9. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

10. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę, w tym realizacji praw wymienionych w ust. 6 wyżej, mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: iod@biblioteka.krakow.pl korespondencyjnie na adres siedziby Biblioteki Kraków wskazany ust. 1 niniejszego Regulaminu, osobiście w siedzibie Biblioteki (po wcześniejszym umówieniu wizyty) lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/BibliotekaKrakow

Spotkanie autorskie z Melanią Kapelusz

*Proszę wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Bibliotekę Kraków, Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zajęć kulturalno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu „Czytelniczy budzik – czas na rodzinne czytanie".

Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka/dzieci przez Bibliotekę Kraków Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych związanych z prowadzonymi przez Bibliotekę zajęciami kulturalno-edukacyjnymi realizowanymi w ramach projektu „Czytelniczy budzik – czas na rodzinne czytanie" bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności w: 1) publikacjach elektronicznych, w tym na stronach internetowych zarządzanych przez Bibliotekę Kraków, portalach: krakowczyta.pl i w.bibliotece.pl oraz profilu Biblioteki na portalu społecznościowym Facebook, 2) wydawnictwach Biblioteki Kraków. Jednocześnie oświadczam, iż niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie. Podstawa prawna: art. 81 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

* Zapoznałam/-em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Data

23 Lis 2020

Czas

12:00

Lokalizacja

On-line Biblioteka Kraków

Organizator

Biblioteka Kraków

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other