XX Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej

Dr Stanisław Dziedzic (Dyrektor Biblioteki Kraków), prof. Zbigniew Judycki (Dyrektor ds. Naukowych Fundacji Polonia Semper Fidelis), dr Tadeusz Skoczek (Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie), dr Janusz Gmitruk (Dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego) zapraszają do udziału w XX Międzynarodowym Sympozjum Biografistyki Polonijnej „Z pastorałem przez kontynenty. Kardynałowie i biskupi polskiego pochodzenia w świecie”.

 

18 października | godz. 9.00
Urząd Miasta Krakowa – Pałac Wielopolskich
Sala Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego
Kraków, plac Wszystkich Świętych 3/4


 

PROGRAM SYMPOZJUM

 

9.00-9.45 Słowo wstępne i powitanie uczestników
prof. Zbigniew Judycki (Fundacja Polonia Semper Fidelis) | uroczystość wręczenia odznaczeń

 

Przewodniczący I Sesji: dr Jan Znajdek (Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie)

9.45-10.00 Bolesław Kardynał Filipiak
Zenon kard. Grocholewski (Watykan)

10.00-10.15 Biskup Paul Peter Rhode
prof. dr hab. Izabella Rusinowa (Uniwersytet Warszawski)

10.15-10.30 Andrzej Maria Kardynał Deskur
prof. dr hab. Krystyna Leszczyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

10.30-10.45 Arcybiskup Szczepan Wesoły
dr Marta Burghardt (Instytut Dialogu Międzykulturowego w Krakowie)

10.45-11.00 Arcybiskup Józef Gawlina
dr Janusz Gmitruk (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego)

11.00-11.30 Przerwa kawowa, sala Lea

11.30-11.45 Władysław Kardynał Rubin
ks. prof. Władysław Zarębczan (Fundacja Polonia Semper Fidelis)

11.45-12.00 John Kardynał Król
Maksymilian Judycki (Institut de Recherche Biographique, Paryż

12.00-12.15 Biskup Augustyn Januszewicz
o. prof. Zdzisław Gogola (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

12.15-12.30 Stanisław Kardynał Hozjusz
dr Edward Gigilewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

12.30-13.00 Dyskusja

13.00-14.30 Przerwa obiadowa, sala Lea i Kupiecka

 

Przewodniczący II Sesji: dr Stanisław Dziedzic (Biblioteka Kraków)

14.30-14.45 Biskup Władysław Rafał Kiernicki
prof. Włodzimierz Osadczy (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

14.45-15.00 Biskup Jan Cieński
mgr Janusz Paluch (Biblioteka Kraków)

15.00-15.15 Włodzimierz Kardynał Czacki
dr Adam Gałkowski (Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie

15.15-15.30 Arcybiskup Jan Cieplak
prof. dr hab. Jan Draus (Instytut Pamięci Narodowej)

15.30-15.45 Kazimierz Kardynał Świątek
dr Marek Hałaburda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

15.45-16.00 Biskupi Polscy I Polskiego Pochodzenia w Brazylii
dr hab. Jerzy Mazurek (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego)

16.00-16.45 Dyskusja i podsumowanie sympozjum
prowadzenie dr Tadeusz Skoczek (Muzeum Niepodległości w Warszawie)

 

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE: Wystawa grafik Tadeusza Kurka „Polskie kościoły w świecie”