Zasady korzystania z księgozbioru i postępowania w trakcie wizyty w Bibliotece

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat przywrócenia usług bibliotecznych po okresie zamknięcia filii Biblioteki Kraków spowodowanego stanem zagrożenia epidemicznego.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Od 8 maja systematycznie, w miarę możliwości technicznych i kadrowych, otwieramy filie Biblioteki Kraków.  Uruchamiane biblioteki, dla bezpieczeństwa pracowników i użytkowników, muszą zostać przygotowane zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Biblioteki Narodowej.

W każdej filii musimy zorganizować oddzielnie „strefę zwrotów” i „strefę wypożyczeń”, obsługę rezerwacji telefonicznych i mailowych oraz miejsce na magazynowanie książek w kwarantannie. Funkcjonujące w ten sposób biblioteki wymagają zwiększenia obsady i przenoszenia pracowników między filiami. Jest to niezwykle trudne przy obecnej absencji spowodowanej opieką nad dziećmi do lat 8 oraz zwolnieniami chorobowymi.

Otwarte biblioteki:

Sprawdź godziny otwarcia – kliknij tutaj

UWAGA: Biblioteki w ciągu dnia mają przerwę techniczną związaną z wymianą pracowników i dezynfekcją placówki.

Od 8 maja 2020:
Bibliotece Głównej – ul. Powroźnicza 2
– Filii nr 3 –
pl. J. Nowaka-Jeziorańskiego 3
– Filii nr 21 –
ul. Królewska 59
– Filii nr 45 –
ul. Teligi 24
– Filii nr 48 –
ul. Boh. Września 26

Od 14 maja 2020:
Filia nr 7 – al. Pokoju 33
Filia nr 10 – al. 29 Listopada 59
Filia nr 16 – ul. W. E. Radzikowskiego 29
Filia nr 20 – ul. Opolska 37
Filia nr 24 – ul. Na Błonie 13d
Filia nr 27 – ul. Królowej Jadwigi 37b
Filia nr 34 – ul. Borsucza 12
Filia nr 39 – ul. por. Halszki 1
Filia nr 44 – ul. Spółdzielców 3 (22 majazamknięte z powodu remontu pawilonu)
Filia nr 46 – ul. B. Limanowskiego 4
Filia nr 51 – os. Kalinowe 4
Filia nr 52 – os. Na Stoku 1
Filia nr 53 – os. Stalowe 12
Filia nr 56 – os. Zgody 7

Od 21 maja 2020:
Filia nr 14 – ul. Ugorek 14
Filia nr 35 – ul. T. Chałubińskiego 47
Filia nr 47 – os. Dywizjonu 303/1
Filia nr 42 – ul. Agatowa 33 – nowa filia na os. Złocień przeniesiona z ul. Telimeny 9. Pod tym adresem zostaje Punkt biblioteczny – obecnie zamknięty.

Od 28 maja 2020 (czwartek):
Filia nr 15 – ul.  Dobrego Pasterza 100
Filia nr 18 – ul. ks. K. Siemaszki 31
Filia nr 40 – ul. Łużycka 55

Godziny otwarcia filii znajdziecie na wykazie – kliknij tutaj
UWAGA
: Biblioteki w ciągu dnia mają przerwę techniczną związaną z wymianą pracowników i dezynfekcją placówki.

W wymienionych filiach można dokonywać rezerwacji książek w katalogu internetowym. Książkę należy odebrać w ciągu 5 dni, licząc od chwili powiadomienia o możliwości jej odbioru.

 

 1. Od 8 maja sukcesywnie uruchamiamy wypożyczalnie w kolejnych filiach, działających w systemie jedno-i dwuzmianowym. Na stronie internetowej i Facebooku na bieżąco informujemy o otwarciu konkretnych filii.
 2. W każdej z uruchomionych placówek zostanie zorganizowane oddzielne stanowiska: zwrotów, wydawania zamówień i rezerwacji oraz „magazyn książek pozostających w kwarantannie”.
 3. Zwrotów materiałów bibliotecznych można dokonać jedynie w filii, w której zostały one wypożyczone.
 4. Wszystkie czytelnie zostają zamknięte do odwołania. W Bibliotece Głównej, w Filiach nr 21, nr 45 i nr 53 zorganizowane zostaną punkty informacji on-line, tzw. „wirtualny konsultant ds. informacji”. Kwerendy będą realizowane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zasady określa regulamin.
 5. Opłaty za nieterminowy zwrot książek nie będą naliczane od 11 marca przez okres zamknięcia placówek Biblioteki Kraków oraz przez kolejne 31 dni po ich otwarciu.
 6. Do odwołania zostają zawieszone:
  – usługa „książka do domu”,
  – działalność kulturalna i edukacyjna prowadzona w placówkach bibliotecznych oraz w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”
  – Konkurs „Czytelnik Roku” zostaje zawieszony do końca czerwca 2020.
 1. Do odwołania kody do platformy Legimi będą wydawane zgodnie z procedurą obowiązującą w kwietniu i maju.
 2. Zasady zapisu do Biblioteki pozostają bez zmian.

 

Dla zwiększenia bezpieczeństwa, zminimalizowania ryzyka zakażenia pracowników i użytkowników oraz ograniczenia liczby kontaktów – na terenie otwieranych filii Biblioteki Kraków wprowadza się do odwołania następujące zasady postępowania:

 1. Czytelnik wchodzący na teren biblioteki powinien mieć zasłonięte usta i nos oraz ubrane rękawiczki ochronne, a także dokonać dezynfekcji rąk.
 2. W bibliotece może przebywać w wyznaczonych strefach jednocześnie jeden użytkownik, przypadający na jednego bibliotekarza, obsługującego stanowiska przyjmowania zwrotów albo wydawania zamówionych lub zarezerwowanych materiałów.
 3. W czasie pobytu w bibliotece należy zachować bezpieczne odległości pomiędzy czytelnikami i bibliotekarzami oraz przemieszczać się zgodnie z wyznaczonymi drogami dostępu.
 4. Czytelnicy oczekujący na wejście do lokalu bibliotecznego pozostają na zewnątrz i bezwzględnie zachowują zalecane odległości między sobą.
 5. Po wejściu do biblioteki:
  – czytelnicy, którzy zamierzają dokonać zwrotu wypożyczonych pozycji – podchodzą do stanowiska „zwroty książek”, pozostawiają je bibliotekarzowi i oczekują na usunięcie książek z konta czytelnika,
  – czytelnicy, którzy złożyli zamówienie lub dokonali rezerwacji – podchodzą do stanowiska „wypożyczenia”, okazują kartę biblioteczną i odbierają zamówione pozycje książkowe, zapakowane w foliową torbę.
 6. Zwrotów materiałów bibliotecznych można dokonać jedynie w filii, w której zostały one wypożyczone.
 7. Przedmiotem wypożyczenia są jedynie książki w formie tradycyjnej oraz audiobooki.
 8. Nie wypożycza się i nie przyjmuje zwrotów gier planszowych; nie wypożycza się również: prasy, czytaków i czytników e-booków oraz nie nagrywa się książek na karty pamięci.
  *UWAGA! Wszystkie materiały biblioteczne zostały prolongowane do 1 lipca 2020 r.
 9. Obowiązuje całkowity zakaz dostępu dla czytelników do:
  – zbiorów książek na półkach i regałach, prasy, audiobooków, czytników e-booków,  czytaków, gier planszowych,
  – czytelni,
  – stanowisk komputerowych,
  – sieci Internet i WiFi,
  – katalogów elektronicznych i kiosków informacyjnych,
  – kącików czytelniczych,
  – foteli, siedzisk i innych miejsc siedzących,
 10. Zaleca się zamawianie lub rezerwowanie książek i audiobooków telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną lub katalog OPAC.
 11. Obowiązuje limit wypożyczania 15 książek przez czytelnika w całej sieci Biblioteki Kraków.
 12. Czasowo zostaje zniesiony limit 5 książek wypożyczonych przez czytelnika w jednej filii.
 13. W przypadku wyczerpania limitu wypożyczeń i jednoczesnym braku możliwości zwrotu wypożyczonych zbiorów (filie są zamknięte) przez czytelnika – dopuszcza się możliwość wypożyczenia dodatkowo 3 woluminów lub 3 audiobooków, zwiększając temu czytelnikowi limit wypożyczeń do 18.
 14. Termin zwrotu materiałów bibliotecznych, których z powodu zamknięcia filii nie można do niej zwrócić – zostaje automatycznie przedłużony.
 15.  Do odwołania, opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych pobierane będą wyłącznie na konto Biblioteki Kraków: PKO BP 93 1020 2892 0000 5302 0627 7638. Dokonując płatności należy podać imię i nazwisko oraz numer karty bibliotecznej.
 16. Jeżeli czytelnik, przed odwiedzeniem filii nie uregulował zobowiązań za nieterminowy zwrot a naliczonych przed 11 marca  2020 r.-  nie może wypożyczyć książek.
 17. Inne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Biblioteki Kraków: biblioteka.krakow.pl oraz na FB Biblioteki.

 

Zachęcamy naszych czytelników do korzystania ze zbiorów udostępnianych on-line.