Zasady korzystania z księgozbioru i postępowania w trakcie wizyty w Bibliotece

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat przywrócenia usług bibliotecznych po okresie zamknięcia filii Biblioteki Kraków spowodowanego stanem zagrożenia epidemicznego.

Uruchamiane biblioteki, dla bezpieczeństwa pracowników i użytkowników, zostały przygotowane zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Biblioteki Narodowej.

Listę otwartych placówek oraz godziny otwarcia filii znajdziecie na wykazie – kliknij tutaj. UWAGA: Biblioteki w ciągu dnia mają przerwę techniczną związaną z wymianą pracowników i dezynfekcją placówki.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się ze zmianami w funkcjonowaniu bibliotek.

W wymienionych filiach można dokonywać rezerwacji książek w katalogu internetowym. Książkę należy odebrać w ciągu 5 dni, licząc od chwili powiadomienia o możliwości jej odbioru.

 1. Wszystkie czytelnie i stanowiska komputerowe w filiach są niedostępne do odwołania.
 2. W Bibliotece Głównej oraz w Filii nr 21, Filii nr 45 i Filii nr 53 nadal funkcjonują punkty informacji on-line tzw. „wirtualny konsultant ds. informacji”. Kwerendy będą realizowane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Usługa „książka do domu” pozostaje zawieszona do odwołania.
 4. Działalność kulturalna i edukacyjna prowadzona w placówkach bibliotecznych będzie ograniczona i prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Konkurs „Czytelnik Roku” był zawieszony do końca czerwca. Od 1 lipca 2020 r. pieczątki są uzupełniane w „Paszporcie Czytelnika” za zwracane książki, również za zwroty zaległe. Pieczątki są uzupełniane w oparciu o dane na koncie czytelnika – historia wypożyczeń w systemie bibliotecznym SOWA.
 6. Kody do platformy Legimi są wydawane w filiach Biblioteki Kraków od 1 lipca 2020.
 7. Zasady zapisu do Biblioteki pozostają bez zmian.

 

Dla zwiększenia bezpieczeństwa, zminimalizowania ryzyka zakażenia pracowników i użytkowników oraz ograniczenia liczby kontaktów – na terenie filii Biblioteki Kraków wprowadzone są się do odwołania następujące zasady postępowania:

 1. Czytelnik wchodzący na teren biblioteki zobowiązany jest do zasłonięcia ust i nosa oraz bezwzględnej dezynfekcji rąk.
 2. Na terenie filii może przebywać, w wyznaczonych strefach, jednocześnie taka liczba osób, aby zachowany został dystans społeczny zarówno między pracownikami i czytelnikami, ale także między czytelnikami.
 3. W czasie pobytu w bibliotece należy przemieszczać się zgodnie z wyznaczonymi drogami dostępu do stanowiska obsługi czytelników.
 4. Czytelnicy oczekujący na wejście do lokalu bibliotecznego pozostają na zewnątrz i bezwzględnie zachowują zalecane odległości między sobą (dystans społeczny).
 5. Wypożyczanie i zwrot wszystkich zbiorów odbywa się przy jednej ladzie bibliotecznej (wspólne stanowisko zwrotów i wypożyczeń).
 6. Zwrotów materiałów bibliotecznych można dokonać jedynie w filii, w której zostały one wypożyczone.
 7. Przedmiotem wypożyczenia są jedynie książki w formie tradycyjnej, audiobooki oraz gry planszowe.
 8. Nie wypożycza się prasy, czytaków i czytników e-booków oraz nie nagrywa się książek na karty pamięci.
 9. Bezpłatne materiały promocyjne i informacyjne wydawane są przez bibliotekarza na prośbę czytelnika. Czytelnik nie ma możliwości zwrotu pobranych materiałów promocyjnych i informacyjnych i przeglądania ich na miejscu.
 10. Obowiązuje całkowity zakaz dostępu dla czytelników do: zbiorów książek na półkach i regałach, prasy, audiobooków, czytników e-booków,   czytaków, gier planszowych, czytelni, materiałów promocyjnych i informacyjnych, katalogów elektronicznych i kiosków informacyjnych, kącików czytelniczych, foteli, siedzisk i innych miejsc siedzących, toalet.
 11. Zaleca się zamawianie lub rezerwowanie książek i audiobooków telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną lub katalog internetowy.
 12. Obowiązuje limit wypożyczania 15 książek przez czytelnika w całej sieci Biblioteki Kraków.
 13. Przywrócony zostaje limit 5 książek wypożyczonych przez czytelnika w jednej filii.
 14. Termin zwrotu materiałów bibliotecznych, których z powodu zamknięcia filii nie można do niej zwrócić – zostaje automatycznie przedłużony.
 15. Zaleca się, aby opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych uiszczane były na konto Biblioteki Kraków: PKO BP 93 1020 2892 0000 5302 0627 7638. Dokonując płatności należy podać imię i nazwisko oraz numer karty bibliotecznej.
 16. Naliczanie opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych zostało przewrócone od 1 października 2020 r. zgodnie z zasadami regulaminu.
 17. Jeżeli czytelnik, przed odwiedzeniem filii nie uregulował zobowiązań za nieterminowy zwrot, nie może wypożyczyć książek.
 18. Wszystkie informacje na bieżąco aktualizujemy na stronie internetowej Biblioteki Kraków.

 

Zachęcamy do korzystania ze zbiorów udostępnianych on-line.