Zasady korzystania z księgozbioru i postępowania w trakcie wizyty w Bibliotece

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat przywrócenia usług bibliotecznych po okresie zamknięcia filii Biblioteki Kraków spowodowanego stanem zagrożenia epidemicznego. Aktualizacja 24 lipca 2020.

Od 8 maja systematycznie, w miarę możliwości technicznych i kadrowych, otwieramy filie Biblioteki Kraków. Uruchamiane biblioteki, dla bezpieczeństwa pracowników i użytkowników, muszą zostać przygotowane zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Biblioteki Narodowej.

Listę otwartych i zamkniętych placówek oraz godziny otwarcia filii znajdziecie na wykazie – kliknij tutaj. UWAGA: Biblioteki w ciągu dnia mają przerwę techniczną związaną z wymianą pracowników i dezynfekcją placówki.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się ze zmianami w funkcjonowaniu bibliotek.

W wymienionych filiach można dokonywać rezerwacji książek w katalogu internetowym. Książkę należy odebrać w ciągu 5 dni, licząc od chwili powiadomienia o możliwości jej odbioru.

 1. Wszystkie czytelnie pozostają zamknięte do odwołania.
 2. W Bibliotece Głównej oraz w Filii nr 21, Filii nr 45 i Filii nr 53 nadal funkcjonują punkty informacji on-line tzw. „wirtualny konsultant ds. informacji”. Kwerendy będą realizowane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Usługa „książka do domu” pozostaje zawieszona do odwołania.
 4. Działalność kulturalna i edukacyjna prowadzona w placówkach bibliotecznych będzie ograniczona i prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Konkurs „Czytelnik Roku” zostaje zawieszony do końca czerwca 2020. Począwszy od 1 lipca 2020 r. pieczątki będą uzupełniane w „Paszporcie Czytelnika” za zwracane książki, również za zwroty zaległe. Pieczątki będą uzupełniane w oparciu o dane na koncie czytelnika – historia wypożyczeń w systemie bibliotecznym SOWA.
 6. Począwszy od 1 lipca 2020 r. kody do platformy Legimi będą wydawane w filiach Biblioteki Kraków.
 7. Od 15 czerwca można wypożyczać i zwracać gry planszowe.
 8. Zasady zapisu do Biblioteki pozostają bez zmian.

 

Dla zwiększenia bezpieczeństwa, zminimalizowania ryzyka zakażenia pracowników i użytkowników oraz ograniczenia liczby kontaktów – na terenie otwieranych filii Biblioteki Kraków wprowadza się do odwołania następujące zasady postępowania:

 1. Czytelnik wchodzący na teren biblioteki zobowiązany jest do zasłonięcia ust i nosa oraz bezwzględnej dezynfekcji rąk.
 1. Na terenie filii może przebywać, w wyznaczonych strefach, jednocześnie taka liczba osób, aby zachowany został dystans społeczny zarówno między pracownikami i czytelnikami, ale także między czytelnikami.
 2. W czasie pobytu w bibliotece należy przemieszczać się zgodnie z wyznaczonymi drogami dostępu do stanowiska obsługi czytelników.
 3. Czytelnicy oczekujący na wejście do lokalu bibliotecznego pozostają na zewnątrz i bezwzględnie zachowują zalecane odległości między sobą (dystans społeczny).
 4. Wypożyczanie i zwrot wszystkich zbiorów odbywa się przy jednej ladzie bibliotecznej (wspólne stanowisko zwrotów i wypożyczeń).
 5. Zwrotów materiałów bibliotecznych można dokonać jedynie w filii, w której zostały one wypożyczone.
 6. Przedmiotem wypożyczenia są jedynie książki w formie tradycyjnej, audiobooki oraz gry planszowe.
 7. Nie wypożycza się prasy, czytaków i czytników e-booków oraz nie nagrywa się książek na karty pamięci.
 8. Bezpłatne materiały promocyjne i informacyjne wydawane są przez bibliotekarza na prośbę czytelnika. Czytelnik nie ma możliwości zwrotu pobranych materiałów promocyjnych i informacyjnych i przeglądania ich na miejscu.
 9. W wybranych filiach zorganizowane zostaną stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Korzystanie z nich ograniczone zostaje do 1 godziny. Po każdym użytkowniku dyżurny bibliotekarz dokonuje dezynfekcji stanowiska i sprzętu ( klawiatura i myszka).
 10. Obowiązuje całkowity zakaz dostępu dla czytelników do: zbiorów książek na półkach i regałach, prasy, audiobooków, czytników e-booków,   czytaków, gier planszowych, czytelni, materiałów promocyjnych i informacyjnych, katalogów elektronicznych i kiosków informacyjnych, kącików czytelniczych, foteli, siedzisk i innych miejsc siedzących, toalet.
 11. Zaleca się zamawianie lub rezerwowanie książek i audiobooków telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną lub katalog internetowy.
 12. Obowiązuje limit wypożyczania 15 książek przez czytelnika w całej sieci Biblioteki Kraków.
 13. Przywrócony zostaje limit 5 książek wypożyczonych przez czytelnika w jednej filii.
 14. W przypadku wyczerpania limitu wypożyczeń i jednoczesnym braku możliwości zwrotu wypożyczonych zbiorów przez czytelnika (filie są nadal zamknięte) – dopuszcza się możliwość wypożyczenia dodatkowo 3 woluminów lub 3 audiobooków, zwiększając temu czytelnikowi limit wypożyczeń do 18.
 15. Termin zwrotu materiałów bibliotecznych, których z powodu zamknięcia filii nie można do niej zwrócić – zostaje automatycznie przedłużony.
 16. Zaleca się, aby opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych uiszczane były na konto Biblioteki Kraków: PKO BP 93 1020 2892 0000 5302 0627 7638. Dokonując płatności należy podać imię i nazwisko oraz numer karty bibliotecznej.
 17. Wszystkie terminy zwrotów przypadające w okresie od 11 marca do 31 sierpnia 2020 zostały przesunięte na 1 września 2020 (dotyczy wszystkich placówek). Naliczanie kar od 11 marca do końca sierpnia 2020 jest wstrzymane. Kary widniejące na kontach są właściwe i powstały przed 11 marca 2020 r.
 18. Jeżeli czytelnik, przed odwiedzeniem filii nie uregulował zobowiązań za nieterminowy zwrot a naliczonych przed 11 marca 2020 r.-  nie może wypożyczyć książek.
 19. Wszystkie informacje na bieżąco aktualizujemy na stronie internetowej Biblioteki Kraków.

 

Zachęcamy do korzystania ze zbiorów udostępnianych on-line.