Zmiana organizacji pracy filii Biblioteki Kraków

Pełna informacja o zmianach godzin otwarcia i zamknięciach filii bibliotecznych dostępna jest na stronie  GODZINY OTWARCIA.