Zmiany w Regulaminie od 1 października 2019

Najważniejsze zmiany w Regulaminie korzystania z materiałów bibliotecznych i usług Biblioteki Kraków:

  • Z jednej filii jednorazowo można wypożyczyć 5 materiałów bibliotecznych, w tym 1 grę planszową. W przypadku korzystania z usług kilku filii można wypożyczyć maksymalnie 15 materiałów, w tym 3 gry planszowe.
  • Za wypożyczenie e-czytnika jest pobierana kaucja zwrotna (250 zł) zgodnie z cennikiem opłat. E-czytniki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 31 dni.
  • Biblioteka zastrzega sobie prawo do odmowy wypożyczenia materiałów bibliotecznych, szczególnie gier planszowych Użytkownikom, którzy 3 razy zwracali uszkodzone lub zdekompletowane materiały biblioteczne.
  • Użytkownik ma prawo do trzykrotnej prolongaty, pod warunkiem, że nie ma zapotrzebowania ze strony innych Użytkowników. Termin zwrotu zostaje przedłużony o 31 dni licząc od dnia dokonania prolongaty.
  • Zmiany w cenniku opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych (książek, gier, e-czytników), zbiorów elektronicznych oraz wydruk i ksero.

➡ ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM