Filia nr 32 na Żywieckiej 32 zaprasza Czytelników po generalnym remoncie!

Filia nr 32 na ul. Żywieckiej 32 zaprasza w progi swoich Czytelników już od 70 lat! 18 listopada zaprosiliśmy Czytelników na uroczyste otwarcie Filii po kapitalnym remoncie. Powiększyliśmy przestrzeń wypożyczalni, wymieniliśmy drzwi wejściowe, które posiadają teraz szerokość umożliwiającą korzystanie z biblioteki osobom z niepełnosprawnością, zainstalowaliśmy drzwi wewnętrzne i okna w przedsionku, zdemontowaliśmy kraty w oknach, podnieśliśmy poziom posadzki, wymieniliśmy kaloryfery, oświetlenie oraz meble, zmieniliśmy podjazd do lokalu, a także urządziliśmy zaplecze socjalno-administracyjne z zapleczem kuchennym!

Przeprowadzenie remontu było możliwe dzięki środkom przyznanym z budżetu miasta 2022 oraz staraniom radnego Adama Migdała. Całkowity koszt prac remontowych zamknął się kwotą ponad 190 000 zł.


Filia nr 32 rozpoczęła swoją działalność 70 lat temu w lokalu Klubu Sportowego jako punkt biblioteczny. Od tamtej pory kilkukrotnie zmieniała swoją siedzibę. Jej powstanie związane było z budową robotniczego osiedla mieszkaniowego na peryferiach Dzielnicy Podgórze.

W 1960 roku punkt biblioteczny został przekształcony w filię Miejskiej Biblioteki Publicznej. Filia mieściła się w budynku przy ul. Żywieckiej 34. Księgozbiór liczył wtedy 1708 woluminów, zaś czytelników było 283. Jak wynika z wpisów w Kronice Filii, w tamtych latach biblioteka była jedyną, poza kinem „Iskierka”, placówką kultury w tym rejonie. Dzieci i młodzież pomagały w pracy bibliotecznej: zajmowały się oprawą książek, wypisywały wezwania o zwrot książek, przygotowywały występy na okolicznościowe wydarzenia, a także przedstawienia dla dzieci. Wszystkie imprezy odbywały się w maleńkim pomieszczeniu biblioteki. Na koniec 1972 r. z biblioteki korzystało 555 czytelników.

W czerwcu 1973 roku przeniesiono ją do lokalu w bloku przy ul. Żywieckiej 32. Większa powierzchnia pozwoliła na wyeksponowanie księgozbioru liczącego już 7 113 woluminów. Od 1977 roku filia, oznaczona nr 10, została włączona w strukturę Dzielnicowej Podgórskiej Biblioteki Publicznej. Pod koniec lat 70-tych w Borku wybudowano nowe bloki mieszkalne, których mieszkańcy poszerzyli grono czytelników biblioteki, ich liczba wzrosła do blisko 600 osób.

Wiosną 1988 roku przyznano bibliotece dodatkowe pomieszczenie. Przeprowadzony został remont całego lokalu. W pierwszym dniu działalności po remoncie odwiedziło ją prawie 200 czytelników! W1996 roku na emeryturę przeszła, po 38 latach pracy, pani Lucyna Żmuda, pierwszy kierownik filii, jej następcą została pani Ewa Antończyk, która szefuje placówce do dziś! W 1999 roku przeprowadzono kompleksowy remont Filii, w  następnych latach wyposażono ją w sprzęt komputerowy i nowe meble.

Filia przy ul. Żywieckiej zawsze mogła liczyć na wsparcie finansowe Rady Dzielnicy – środki przyznawane były głównie na zakup nowości książkowych.